VI VÄRNAR ALLTID HÅLLBARA BESLUT UR ETT EKONOMISKT, TEKNISKT, SOCIALT OCH MILJÖMÄSSIGT PERSPEKTIV

VI VÄRNAR ALLTID HÅLLBARA BESLUT UR ETT EKONOMISKT, TEKNISKT, SOCIALT OCH MILJÖMÄSSIGT PERSPEKTIV

Vår affärsidé

Bonorum erbjuder svenska och internationella fastighetsägare och organisationer ansvarsfull rådgivning och projektledning inom bygg och fastighetsutveckling. Vi levererar våra uppdrag engagerat och digitaliserat från tidiga skeden, genom produktionsfas och förvaltning.

Vår mission

Genom lagarbete och delegerad beslutsstruktur skapar vi förutsättning för ansvarstagande och personlig utveckling. Genom affärsmässig och lyhörd kommunikation vårdar vi våra relationer med medarbetare, kunder och intressenter. Det resulterar i framgångsrik projektledning där ekonomi, hållbarhet, samhällsansvar, individers välmående och våra beställares förväntan på resultat är i harmoni med varandra.

Vår värdegrund

Vi åtar oss att agera ansvarsfullt, affärsmässigt och hänsynsfullt i alla yrkesmässiga sammanhang och relationer. Det innebär att vi alltid värnar långsiktigt hållbara beslut ur ett ekonomiskt, tekniskt, socialt och miljömässigt perspektiv, och vi står alltid upp för inkluderande och mångfald. Vi vet att människor som mår bra också presterar bra. Genom att sätta våra medarbetare främst skapar vi goda förutsättningar för ett genuint engagemang för våra uppdrag och beställarens affär.

Processledning

Processledning handlar om verksamhetsutveckling. Vi ser nyttan i processbaserad verksamhetsutveckling och alla våra konsulter har möjlighet att delta i arbetet med vårt eget företags processer som processägare, processledare eller vara del av ett processteam. På så sätt bygger vi erfarenhet av att tillämpa och utveckla verktyg och metoder inom processledning och dessa erfarenheter delar vi gärna med oss till våra kunder.

Kvalitet & miljö

Vårt system för kvalitets- och miljöledning är certifierbart enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015

© Bonorum 2018