albano

Akademiska Hus Albano – Projekteringsledning och lantmäteri

Här skapas ett unikt socialekologiskt campus för 12 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 studentbostäder och plats för kommersiell service. När området står klart blir Albano ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Bonorum utför projekteringsledning av Hus 3 som omfattar 10.000BTA undervisningslokaler, kontor och lab för KTH och SU samt lantmäteri inom området.